Start Oferta Profilaktyka grypy

Profilaktyka grypy

Profilaktyka grypy

Profilaktyka grypy

W sezonie 2020/2021 dzieciom zalecane są szczepionki 4-walentne o następującym składzie antygenowym:

  • A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09
  • A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)
  • B/Washington/02/2019 (linia Victoria)
  • B/Phuket/3073/2013 (linia Yamagata)

Dzieci w wieku od 6 miesięcy do końca 24. miesiąca życia mogą być szczepione jedynie szczepionką inaktywowaną, podawaną domięśniowo (preparaty Fluarix Tetra, Vaxigrip Tetra).

U dzieci w wieku od ukończenia 24. miesiąca życia do ukończenia 18. roku życia można zastosować szczepionkę inaktywowaną (j.w., ≥3 lat także Influvac Tetra) lub żywą atenuowaną szczepionkę donosową (Fluenz Tetra).

Bez względu na użyty preparat, u dzieci które nie ukończyły 9 lat i dotychczas nie były szczepione przeciw grypie powinny być podane 2 dawki w odstępie minimum 4 tygodni (wg. amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień ACIP, w obecnym sezonie 2. dawkę szczepionki należy podać przed końcem października). Dotyczy to także dzieci, które skończą 9 lat między 1. i 2. dawką.

U dzieci w wieku <9 lat szczepionych przeciw grypie w poprzednich sezonach (wg. ACIP minimum dwa razy, niekoniecznie w tym samym sezonie lub w następujących po sobie sezonach grupowych; ChPL szczepionek nie precyzują ilości dawek) oraz u dzieci w wieku ≥9 lat podaje się jedną dawkę szczepionki

Fluenz Tetra

 Preparat przygotowany jest w postaci aerozolu do stosowania donosowo. Podanie jest więc całkowicie niebolesne.  Szczepionka przeznaczona jest do czynnego uodparniania przeciwko grypie dzieci i młodzieży w wieku od 24 miesięcy do <18 lat. Preparatu nie można podawać samodzielnie. Każda szczepionka powinna być podawana przez wykwalifikowany personel,  pod opieką medyczną ze względu na możliwość wystąpienia reakcji  anafilaktycznej. Preparat jest refundowany dla pacjentów od 3. do ukończenia 5. roku życia.

Influvac Tetra

Preparat podawany domięśniowo lub głęboko podskórnie dla dorosłych oraz  dzieci powyżej 3. roku życia. Dzieciom do ukończenia 9. rż., które nie były wcześniej szczepione sezonową szczepionką przeciw grypie należy podać 2. dawkę, po upływie co najmniej 4 tyg.

Poniedziałek - 9:00-19:00
Wtorek - 9:00-19:00
Środa - 9:00-19:00
Czwartek - 15:00-19:00
Piątek - 9:00-17:00
Sob-Nie - przypadki nagłe: 10:00-12:00
 
 
ul. Daszyńskiego 2d/41,
Września
Telefon: 601 698 779